se incarca...

Regulamentul promoției „Câștigă cu Efi”

Prin utilizarea aplicatiei Castiga cu Efi sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul promoție „Câștigă cu Efi” este IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1701/2009, având codul unic de înregistrare 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrări de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) Participanții la promoția „Câștigă cu Efi” organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menționate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte.

Art 2. Perioada promoției și aria de desfășurare 

Promoția „Câștigă cu Efi” se va derula pe o perioadă nedeterminată de timp, urmând a fi organizata și desfășurată pentru toate persoanele care descarcă pe telefonul mobil și participă la jocul „Câștigă cu Efi” (disponibil spre a fi descărcat atât din App Store cît și din Google Play), conform mecanismului prezentat la articolului 4 din prezentul regulament.

Art 3. Drept de participare

(1) La promoția „Câștigă cu Efi” are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplinește condițiile acordării unui credit ExtraSimplu (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro ) și care decide să descarce și să participe la jocul „Câștigă cu Efi”, indiferent dacă este sau nu client IFN Extra Finance S.A.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoție nu pot participa angajații IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului, societății ce asigură funcționalitatea platformei de aplicare on line sau ai societății ce asigură promovarea acestei tombole, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu această promoție, respectiv soții/soțiile și rudele până la gradul II ale acestora.

(4) Participarea la jocul „Câștigă cu Efi” nu constituie obligația ca participanții să aplice pentru un credit ExtraSimplu.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

(1) Pentru a participa la această Promoție, persoanele interesate trebuie să acceseze și să descarce jocul „Câștigă cu Efi” (disponibil atât pe App Store cît și pe Google Play) pe telefonul mobil, urmând îndeaproape indicațiile și regulile disponibile în meniul de joc, dar și online pe www.extrasimplu.ro/joc-efi .

(2) Participarea la promoție este condiționată de existența unui cont valid de Facebook, înregistrarea în joc și implicit la promoție făcându-se prin logarea cu contul personal de Facebook al participantului.

(3) În baza punctajului obținut prin participarea activă la jocul „Câștigă cu Efi” participanții vor fi înștiințați asupra procentului de reducere pe care l-au primit, utilizarea ulterioară a acestuia fiind condiționată de logarea cu contul personal de Facebook, aceasta acțiune generând efectiv codul de reducere ce trebuie utilizat pe platforma www.extrasimplu.ro în momentul contractării unui credit.

(4) Codul unic primit în urma participării la joc nu este transmisibil, poate fi utilizat o singură dată şi nu poate fi însușit de o altă persoană decât cea care a luat parte în mod activ la promoția „Câștigă cu Efi” și s-a înscris utilizând contul de Facebook personal. În caz contrar, organizatorul are dreptul de a invalida codul și implicit voucherul de reducere.

(5) Participanții sunt direct responsabili pentru corectitudinea și autenticitatea datelor personale de înscriere în promoția „Câștigă cu Efi”  și se obligă să anunțe IFN Extra Finance S.A în vederea corectării acestora pentru a nu exista neconcordanțe în cazul aplicării pentru un credit ExtraSimplu. Orice eroare în transmiterea datelor precum și a codului de reducere obținut în urma participării la joc, nu atrage răspunderea Organizatorului.

(6) Pentru a putea fi considerați eligibili, participanții trebuie să folosească codul de reducere pe care l-au obținut în urma participării active la jocul „Câștigă cu Efi”. Pentru utilizarea unui alt cod de reducere, aceștia vor trebui să joace în continuare.

(7) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate în art. 3, alin (1) precum și a prezentului art. 4 (alin. 1,2,3,4,5 și 6) vor fi primi automat vouchere de reducere utilizabile în cazul aplicării și calificării pentru un credit de nevoi personale ExtraSimplu prin intermediul platformei online www.extrasimplu.ro

   

Art 5. Acordarea și utilizarea voucherelor de reducere

(1) Acordarea voucherelor de reducere se va face în urma accesării și participării active la jocul „Câștigă cu Efi”.

(2) Voucherele de reducere sunt valabile doar pentru contractarea unui credit de nevoi personale ExtraSimplu prin accesarea platformei online www.extrasimplu.ro și sunt aplicabile doar în cazul în care persoana este considerata eligibilă să primească creditul anterior menționat. Mai multe detalii în ceea ce privește condițiile de eligibilitate pot fi găsite pe platforma www.extrasimplu.ro.

(3) Voucherele de reducere, indiferent de valoare lor, pot fi utilizate o singură dată și nu pot fi folosite de către un client care în trecut a avut un credit ExtraSimplu restant sau cesionat.

(4) Voucherele de reducere, indiferent de valoarea lor sunt valabile timp de 10 zile de la data generarii lor de catre sistem si nu mai pot fi utilizate dupa ce perioada de 10 zile a trecut.

 

Art 6. Valoarea voucherelor de reducere

(1) Punctajele obținute în urma participării la jocul „Câștigă cu Efi”  garantează generarea automată a următoarelor vouchere de reducere (sub forma unui cod unic) aferente accesării unui credit de nevoi personale ExtraSimplu:

  • 100 puncte - 1% reducere
  • 500 puncte - 5% reducere
  • 1000 puncte - 10% reducere
  • 5000 puncte - 50% reducere
  • 10.000 puncte - 70% reducere
  • 50.000 puncte - ai credit cu dobândă zero

 

Art 7. Protectia datelor personale

Informațiile personale care se regăsesc public în profilele create pe rețele de socializare terțe (Facebook, Google+, Twitter, Instagram) și asupra cărora v-ați dat acordul de a fi împărțite sunt oferite către Extra Simplu  de aceste site-uri prin intermediul plug in-urilor instalate în site-ul www.extrasimplu.ro.

Prin informații personale se înțelege informații de bază din contul de utilizator ca nume, adresă de e-mail, sex, vârstă, data nașterii, oraș, naționalitate, poză de profil, lista de prieteni etc. și alte informații asupra cărora v-ați dat acordul de a fi puse la dispoziția altor site-uri sau aplicații.

De exemplu, sunteți identificat cu datele personale din rețeaua de socializare de fiecare dată când utilizați aplicația ”Câștigă cu Efi” sau alte aplicații dezvoltate de Extra Simplu, precum și site-ul www.extrasimplu.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre modul în care rețele de socializare pot afișa diferitelor site-uri conținut al profilului de Facebook al unui utilizator, vă rugăm să citiți Termenii și condițiile de utilizare a platfomei de socializare. Veți înțelege, astfel, cum datele dumneavoastră personale pot fi utilizate în scopuri publicitare.

Aveți dreptul de a refuza sau a înceta împărtășirea de informații, în mod gratuit și fără nicio justificare, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire ca datele dumneavoatră cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de Extra Simplu  după încetarea contractului, în niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastră despre desfășurarea activității bancare să nu fie dezvăluite către terți.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind drepturile persoanei ale cărei date personale sunt prelucrate, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date

 Aveți dreptul de a solicita în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea că datele dumneavoastră sunt prelucrate sau nu de un operator.

  • Dreptul de intervenţie:

Aveți dreptul de a obține în mod gratuit actualizarea, rectificare, blocarea, ștergerea sau transformarea datelor a căror prelucrare nu este în conformitate de cu legea, cu precădere a datelor incorecte, incomplete sau inexacte.

  • Dreptul de opoziţie:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în orice moment, din motive legitime legate de situația dumneavostră particulară, cu excepția cazurilor în care există prevederi legale contrare.

 

Art 8. Regulamentul campaniei

(1) Regulamentul campaniei „Câștigă cu Efi” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). Informații despre acesta se pot solicita și la numărul de telefon : 0736.111.999 sau prin e-mail salut@extrasimplu.ro 

 

Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între : IFN Extra Finance S.A. și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din municipiul București.

 

Art 10. Întreruperea promoției

(1) Încetarea sau întreruperea promoției „Câștigă cu Efi” poate surveni în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Promoția, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

Art 11. Cazuri de neacordare a voucherelor

(1) Voucherele de reducere nu se acordă în cazul în care se constată că participarea la promoție s-a făcut de pe un alt cont de Facebook decât cel aparținând persoanei care aplică pentru acordarea creditului ExtraSimplu, accesibil pe platforma online www.extrasimplu.ro .

(2) Operatorii ExtraSimplu își rezervă dreptul să respingă o aplicare pentru un credit ExtraSimplu, realizată cu introducerea codului de reducere obținut în urma participării active la jocul „Câștigă cu Efi”. .

 

Art 12. Diverse

(1) Prin participarea la promoția „Câștigă cu Efi” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Promoția „Câștigă cu Efi” organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei campanii se va comunica clienților prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/  .   

(3) Reducerea obținută în urma participării la jocul "Câștigă cu Efi" nu se cumulează cu nicio altă reducere promoțională existentă.

 

** Regulament actualizat în data de 11.01.2017